X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום חמישי, ח' בניסן תשפ"ג,
30 במרץ 2023
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במוסדות המכשירים מורים בלבד.
השירות במרכז הידע האקדמי יינתן באופן מקוון בלבד. אין קבלת קהל.
גישה מרחוק לסגל מכון מופ"ת
הכניסה למאגרי המידע ולכתבי העת מתבצעת באמצעות שם המשתמש וסיסמת הדואל של מכון מופ"ת.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז הידע:

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

קול קורא

קול קורא להגשת עבודות דוקטורט בחינוך למרכז הידע האקדמי במכון מופ"ת.
אנו במכון מופ"ת מזמינים את מורי המורים לשלוח את מחקריהם אלינו לכתובת meyda@macam.ac.il.
לפרטים נוספים לחץ/י כאן
חיפוש בקטלוג החדש של מרכז הידע האקדמי במכון מופ"ת

מרכז הידע האקדמי במכון מופ"ת

מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז הידע האקדמי קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז הידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

פריט החודש

08.12.20
הוראה ומחקר
גישת המודלינג נועדה להכין את התלמידים לאזרחות אחראית ולהתמודדות עם האתגרים והדרישות של העידן המודרני (Lesh & Doerr, 2003). ואכן, הדוגלים בגישה זו מציעים פעילויות מודלינג אשר מדגישות את השימושיות של המתמטיקה בחיי היום יום (Vorh?lter, Kaiser, & Borromeo-Ferri, 2014). התמודדות אפקטיבית עם פעילויות מודלינג דורשת ידע ומיומנויות מטה קוגניטיביות (Vorh?lter & Kaiser, 2016). ההתמודדות בפעילויות מודלינג תוך שימוש בכלים דיגיטליים תורמת לתהליך הלמידה ולאינטראקציה בין הלומדים (Geiger, Faragher, & Goos, 2010). למחקר הנוכחי שתי מטרות: (א) לבדוק את המאפיינים של תהליכי המודלינג של סטודנטים להוראת מתמטיקה במהלך התמודדותם בפעילויות מודלינג בשילוב טכנולוגיה. (ב) לעקוב אחרי התפתחות מיומנויות מטה קוגניטיביות בתהליכי המודלינג בקרב משתתפי המחקר. המחקר הנוכחי נערך בקרב 32 סטודנטים להוראת מתמטיקה הלומדים באחת המכללות להכשרת מורים בארץ. הנתונים נאספו באמצעות תצפיות וראיונות. התצפיות כוללות תיעוד דרך קלטות וידאו של שש קבוצות של סטודנטים להוראת מתמטיקה במהלך התמודדותם עם רצף של שלוש פעילויות מודלינג. הראיונות נערכו בקרב שלוש קבוצות, והם נועדו לבדוק את ההתפתחות של מיומנויות מטה קוגניטיביות בקרב הסטודנטים בתהליך ההתמודדות עם רצף של פעילויות מודלינג. הממצאים המרכזיים מעידים על שלושה דפוסים שונים של שילוב טכנולוגיה בפעילויות המודלינג: א) שילוב טכנולוגיה לכל אורכו של תהליך המודלינג; ב) שילוב טכנולוגיה רק אחרי הפקת המודל המתמטי; ג) שילוב טכנולוגיה בתום פתרון מתמטי לפעילות. בנוסף, ממצאי המחקר מדגישים שאין מודל יחיד לשילוב טכנולוגיה, אלא מודלים שונים שמשתנים לאורך הזמן, הן מבחינת שילוב הטכנולוגיה והן מבחינת היקף השילוב. הממצאים מעידים על מגמת עלייה במיומנויות קוגניטיביות בקרב שלוש קבוצות המחקר שהשתתפו בריאיון.

חדש במרכז הידע האקדמי

לפריט המידע
8.06.21
מאגר כינוסים
2021 ATEA Conference: Strong Foundations, Future Innovations
לפריט המידע
8.06.21
מאגר כינוסים
Canada International Conference on Education CICE-2021
לפריט המידע
8.06.21
למידה, הוראה ומחקר
יחסי הכוחות בין מורים לתלמידים בתהליך הבניית ידע: המושג ומדידתו
לפריט המידע
8.06.21
למידה, הוראה ומחקר
איך מורים רוצים שיעריכו אותם?
לפריט המידע
8.06.21
למידה, הוראה ומחקר
ח'ליל טוטח: דמות חינוכית לאומית בלתי-נשכחת בפלסטין המנדטורית
לפריט המידע
8.06.21
למידה, הוראה ומחקר
החינוך הקיבוצי