מכון מופ"ת דף הבית
יום שישי, ה' באייר תשע"ח,
20 באפריל 2018
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-12:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים
גישה מרחוק לסגל מכון מופ"ת
הכניסה למאגרי המידע ולכתבי העת מתבצעת באמצעות שם המשתמש וסיסמת הדואל של מכון מופ"ת.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז המידע:

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

אתרים בתחום החינוך

מכללות

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת

מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז המידע קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז המידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

פריט החודש

11.04.18
הוראה ומחקר
עניינה של סקירה זו הם השינויים החלים בהוצאות הספרים האקדמיות בעקבות תמורות רבות שקרו בתחום בשנים האחרונות. עיקרן של תמורות אלה הם הפרסום הדיגיטלי, הנגישות הפתוחה למקורות מידע, יכולת הוצאה עצמית של ספרים, ירידה במכירות הספרים המודפסים והשינויים הכלליים יותר שהתרחשו בחברה הנוגעים לאופני הלמידה, לתקשורת בין-אישית ולכתיבה. בייחוד הסקירה מבקשת לבחון אם השתנו גם ההיבטים האלה: הקפדה על סגנון הכתיבה האקדמית ועל כללי השימוש בהפניות. בתחילת הסקירה תיאור מפורט וממוקד של המאפיינים הבולטים של הכתיבה האקדמית, זאת כדי להבחין בינה ובין סגנונות כתיבה אחרים. בהמשך, באמצעות פנייה להנחיות למחברים בהוצאות השונות, סקירת אתרי המרשתת של הוצאות הספרים ותכתובת עם עורכיהן, נבחנות השאלות האם השינויים האלה משתקפים בעבודת הוצאות הספרים, ואם כן, באיזו מידה. לאחר מכן, מובאים בסקירה מחקרים ועדויות מהספרות המצביעים על קשר אפשרי בין הקפדה על כללי הכתיבה האקדמית ובין הגידול בתפוצת הספרים האקדמיים והשימוש בהם בקרב חוקרים בתחומי מדעי החברה והרוח. בחלק האחרון של הסקירה נידונים עיקרי הממצאים וסיכומם, בשים לב לשאלה המרכזית שנבחנה בסקירה. ממצאי הסקירה מצביעים על תחילתה של מגמה המבקשת להגמיש את יחסן של הוצאות הספרים האקדמיות כלפי כללי הכתיבה האקדמית באמצעות תבניות חדשות של פרסום וכלים טכנולוגיים המגדילים את תפוצת הספרים האקדמיים. מגמה זו חושפת פער בין הצהרותיהם של שחקנים במערך הפרסום האקדמי ובין מעשיהם בפועל.

חדש במרכז המידע

לפריט המידע
10.04.18
מאגר כינוסים
American Association of University Professors (AAUP) Annual Meeting 2018
לפריט המידע
10.04.18
מאגר כלי מחקר
שאלון בנושא מיומנויות חשיבה ביקורתית בעקבות הוראת היחידה "הסתברות בחיי היומיום".
לפריט המידע
10.04.18
מאגר כלי מחקר
שאלון פיילוט בנושא מיומנויות חשיבה ביקורתית בעקבות הוראת היחידה
לפריט המידע
10.04.18
למידה, הוראה ומחקר
ניהול כיתה וטיפול בהפרעות בכיתה
לפריט המידע
10.04.18
מאגר שאילתות
כיתה הפוכה
לפריט המידע
10.04.18
למידה, הוראה ומחקר
קבלת החלטות בניהול הכיתה