X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום שלישי, ו' בתמוז תשע"ח,
19 ביוני 2018
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-12:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים
גישה מרחוק לסגל מכון מופ"ת
הכניסה למאגרי המידע ולכתבי העת מתבצעת באמצעות שם המשתמש וסיסמת הדואל של מכון מופ"ת.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז המידע:

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם
-->

קול קורא

קול קורא להגשת עבודות דוקטורט בחינוך למרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת.
אנו במכון מופ"ת מזמינים את מורי המורים לשלוח את מחקריהם אלינו לכתובת meyda@macam.ac.il.
לפרטים נוספים לחץ/י כאן

מכללות

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת

מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז המידע קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז המידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

פריט החודש

04.06.18
הוראה ומחקר
סקירה זו דנה בשאלת תרומתם האפשרית של הכשרה ושל ניסיון ניהול קודם בארגונים שונים למיומנות הניהול של מורים ומנהלים במערכת החינוך. הסקירה סוקרת מיומנויות ניהול דומות ושונות המאפיינות מנהלים בארגונים שונים כמו צבא או חברות טכנולוגיה עילית )היי-טק( ומיומנויות ניהול הנדרשות בעת העיסוק בחינוך והוראה. הסקירה מצביעה על כך, כי ככלל, להכשרה ולניסיון קודם בניהול בארגונים שיש להם תרבות ארגונית וניהולית שונה מזו הקיימת במערכת החינוך יכולה להיות השפעה חיובית, בהיבטים רבים, על ניהול מערכת החינוך, למשל, במיומנויות ניהול של ביקורת עצמית, יצירתיות, חוללות עצמית, התמודדות עם חוסר ודאות, התמודדות עם משמעת וחוסר הניעה )מוטיבציה( של תלמידים, קידום ערכים, חתירה מצוינות, יצירת מנהיגות ולמידה חווייתית ומשמעותית. היבטים רבים אלה עשויים לבסס את הקריאה להכיר בערך ובתועלת שיש להכשרה ולניסיון ניהול קודמים לעניין מיומנות הניהול של מורים ומנהלים במערכת החינוך. ברם, קריאה זו צריכה להיעשות בזהירות ותוך שימת לב לעובדה שמעבר לקריירה אחרת וחדשה כרוך גם בייבוא פרקטיקות ניהול קודמות. מקצת הפרקטיקות האלה עלולות להקשות על הארגון החדש או להציב אתגרים לתרבותו הארגונית.

חדש במרכז המידע

לפריט המידע
4.06.18
למידה, הוראה ומחקר
סטודנטים ערבים לתואר שני במכללה להוראה: אורחים או אורחים רצויים?
לפריט המידע
4.06.18
מאגר כינוסים
International Conference: Professional Development in the 21st Century
לפריט המידע
4.06.18
מאגר כלי מחקר
שאלון אוריינות בהערכה
לפריט המידע
4.06.18
מאגר שאילתות
למידה שיתופית
לפריט המידע
4.06.18
מאגר כלי מחקר
שאלון בנושא אירועי המחאה החברתית ואחריות המדינה בנושאים חברתיים
לפריט המידע
4.06.18
מאגר שאילתות
התערבויות לטיפוח מיומנויות חברתיות ורגשיות