X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום שני, ט"ו בתשרי תש"פ,
14 באוקטובר 2019
מרכז המידע יהיה סגור בין התאריכים 13-22 באוקטובר לרגל חופשה מרוכזת
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-12:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים
גישה מרחוק לסגל מכון מופ"ת
הכניסה למאגרי המידע ולכתבי העת מתבצעת באמצעות שם המשתמש וסיסמת הדואל של מכון מופ"ת.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז המידע:

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

קול קורא

קול קורא להגשת עבודות דוקטורט בחינוך למרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת.
אנו במכון מופ"ת מזמינים את מורי המורים לשלוח את מחקריהם אלינו לכתובת meyda@macam.ac.il.
לפרטים נוספים לחץ/י כאן

מכללות

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת

מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז המידע קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז המידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

פריט החודש

10.10.19
הוראה ומחקר
מקומה המרכזי של הטכנולוגיה מחייבת את מערכת החינוך לבסס תהליכי הוראה שיובילו לפיתוח מיומנויות המאה ה-21. אוריינות המחשב והמידע, כמו גם אוריינות הקריאה והכתיבה הינם אבני הבסיס לתהליכים אלה. מטרותיו של מחקר זה לבחון את מידת השליטה והשימוש של מורים בכלי תקשוב בדיסציפלינת ההוראה, את המידה שבה הטכנולוגיה מוטמעת בהוראתם וכמו כן לבחון את תפיסותיהם ביחס לשילוב תקשוב בהוראה. במחקר זה נבחרו כמקרה בוחן מורים המלמדים עברית כשפת אם. מהממצאים עולה כי חלק ניכר ממורי שפת האם שולטים במידה ראויה בכלי התקשוב וכן מחזיקים בעמדות חיוביות כלפי שילוב תקשוב בהוראתם, ועם זאת הם אינם משתמשים בהם הלכה למעשה בהוראת תחום הדעת. את הממצא הזה ניתן להבין דרך תפיסותיהם את המטרות של שילוב תקשוב בהוראת שפת אם. תפיסותיהם מעידות על זיקה חלשה, אם בכלל, למהות תחום הדעת. כלומר המחסום הדיסציפלינרי הוא אחד החסמים להטמעה התקשוב בתחומי הדעת. לממצאי המחקר חשיבות בהכשרת המורים ובפיתוח המקצועי במסגרת הדיסציפלינות השונות. תוצאות המחקר מעלות שאלות לגבי האפקטיביות של ההכשרה הנוכחית וההשתלמויות להטמעת התקשוב בהוראה, לצד מקומה של הדיסציפלינה והאיזון בין ההיבטים הגנריים של כלי התקשוב לבין ההיבטים הייחודיים לכל דיסציפלינה

חדש במרכז המידע

לפריט המידע
10.10.19
מאגר כינוסים
ATE's 100th Annual Meeting 2020: Advocating for Teacher Education
לפריט המידע
10.10.19
מאגר שאילתות
דילמות של מורים מתחילים
לפריט המידע
10.10.19
מאגר שאילתות
מורים עם מוגבלויות
לפריט המידע
10.10.19
מאגר כלי מחקר
שאלון תפיסות מורים למחול שומרי מצוות בנוגע להוראה ולסיפוק אישי בעבודה
לפריט המידע
10.10.19
למידה, הוראה ומחקר
טיפוח כשירויות הבעה של סטודנטים בהשכלה גבוהה: בין הטמעה ארגונית למימוש פדגוגי
לפריט המידע
10.10.19
למידה, הוראה ומחקר
כמו כולם או עם כולם? על נכונוּת מורים לעתיד להורות בכיתות משלבות