X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
שבת, י"ג בתשרי תשע"ט,
22 בספטמבר 2018
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-12:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים
גישה מרחוק לסגל מכון מופ"ת
הכניסה למאגרי המידע ולכתבי העת מתבצעת באמצעות שם המשתמש וסיסמת הדואל של מכון מופ"ת.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז המידע:
מרכז המידע יהיה סגור בין התאריכים 18/9 עד 2/10 לרגל חופשת סוכות

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

קול קורא

קול קורא להגשת עבודות דוקטורט בחינוך למרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת.
אנו במכון מופ"ת מזמינים את מורי המורים לשלוח את מחקריהם אלינו לכתובת meyda@macam.ac.il.
לפרטים נוספים לחץ/י כאן

מכללות

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת

מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז המידע קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז המידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

פריט החודש

16.09.18
הוראה ומחקר
סקירה זו עוסקת בשימוש בנתוני עתק (Big Data) על מנת לנבא הצלחה של תלמידים במערכת החינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה, על בסיס ניתוח למידה (learning analytics) – ניתוח פעולות מדידה, איסוף, ניתוח ודיווח על אודות לומדים בהקשרים שונים כדי לבצע הערכה ולהוביל למגמת השתפרות. בעולם העסקי איסוף מידע מתבצע באופן שגרתי, לצד הערכתו וניתוחו על מנת לדווח לחברות על התנהגות צרכנים ועל העדפותיהם. במרחב החינוכי ניתוח למידה יכול לשפר את תהליך הלמידה של תלמידים ומוסדות חינוך, וכן לחזות את סיכויי ההצלחה של התלמידים במהלך שנות הלימודים. פלטפורמות שונות, המשתמשות בנתוני עתק לניבוי הצלחה, מאפשרות למורים ולתלמידים לבצע ההערכה מבוססת נתונים בנוגע ללמידה בכיתה ומחוץ לכתליה ולהוביל למגמת השתפרות תמידית על בסיס נתונים בזמן אמת. מטרות סקירה זו הן לנתח לעומק את כל אחד מן המודלים, להגדיר את המאפיינים הבולטים ואת והתהליכים שהובילו לפיתוח היישום המתודולוגי, להציג את סיכונים ואת וההצלחות בשימוש במודלים אלו, למנות את הקווים המנחים של כל מודל ולסקור את המחקרים שנערכו על אודות המודלים ומסקנותיהם, העשויות להשליך על פיתוח פלטפורמות דומות לחיזוי הצלחה של תלמידים בישראל על בסיס ניתוח למידה.

חדש במרכז המידע

לפריט המידע
16.09.18
מאגר שאילתות
מודלים לפיתוח מקצועי של מורים
לפריט המידע
16.09.18
מאגר שאילתות
שיתוף פעולה בין אקדמיה לשדה בהכשרת מורים
לפריט המידע
16.09.18
מאגר כינוסים
London International Conference on Education LICE-2018
לפריט המידע
16.09.18
מאגר כינוסים
ICERI 2018 International Conference of Education, Research and Innovation
לפריט המידע
16.09.18
למידה, הוראה ומחקר
דפוסי הוראה מיטביים בקורסים מקוונים מרובי משתתפים