X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום שני, י"ח באב תשע"ט,
19 באוגוסט 2019
מרכז המידע יהיה סגור בין התאריכים: 18-23 באוגוסט לרגל חופשה מרוכזת
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-12:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים
גישה מרחוק לסגל מכון מופ"ת
הכניסה למאגרי המידע ולכתבי העת מתבצעת באמצעות שם המשתמש וסיסמת הדואל של מכון מופ"ת.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז המידע:

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

קול קורא

קול קורא להגשת עבודות דוקטורט בחינוך למרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת.
אנו במכון מופ"ת מזמינים את מורי המורים לשלוח את מחקריהם אלינו לכתובת meyda@macam.ac.il.
לפרטים נוספים לחץ/י כאן

מכללות

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת

מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז המידע קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז המידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

פריט החודש

14.08.19
הוראה ומחקר
סקירת מחקר זו מתמקדת במדיניות החינוך לקליטת תלמידים פליטים בארבע מדינות נבחרות: טורקיה, גרמניה, קנדה וארצות הברית. ההשערה הרווחת היא כי כעשרה מיליון ילדים שהוכרו כפליטים ברחבי העולם נעקרו ממדינתם שלא מרצונם בשל אלימות או עימותים וסכסוכים פוליטיים. ילדים פליטים ומבקשי מקלט חווים רדיפות, אלימות, מצב מלחמה, אובדן משפחה וטראומה המשפיעים על רווחתם. בנוסף עליהם להתמודד עם חבלי קליטה במדינה שאליה היגרו: תנאי מחייה ומגורים דלים, קשיים כלכליים, היעדר תמיכה של רשתות חברתיות ועוינות מצד האוכלוסייה המקומית כלפי זרים. בסביבת בית הספר הם מתמודדים עם היעדר קשרים עם חברים לכיתה, ומערכות יחסים שליליות עם מורים יכולות לתרום לתחושת בידוד או לדחייה חברתית, לעורר קשיים התנהגותיים, רגשיים וחברתיים ולהגדיל את סיכויי הנשירה מבית ספר.בהיעדר נתונים מדויקים ומידע בנוגע לגיל הילדים, לארץ מוצאם, למגדר שלהם ולשאלה האם ההגירה שלהם הייתה מרצון או מנסיבות שאינן רצוניות, לרוב מקבלי החלטות, בבואם לקבוע מדיניות חינוכית, נשענים על הערכות כלליות אשר למספר הילדים הפליטים. מדיניות חינוכית מיטבית לקליטת תלמידים פליטים אמורה לקדם ערכי הבנה, כבוד ודיאלוג בין קבוצות תרבותיות שונות בשאיפה להכלה, זאת באמצעות הכשרת מורים בנושא זה, קידום תוכניות התערבות בית ספריות בנושא קבלת האחר והכנסת הנושא לספרי לימוד. אולם כפי שעולה מסקירה זו, מערכות החינוך הקולטות תלמידים פליטים מתמודדות עם אתגרים כלכליים, חברתיים, אקדמיים וממסדיים רבים ולרוב אינן מצליחות לעמוד ביעדים אלו. מוסדות חינוך הקולטים תלמידים פליטים זוכים לתקצוב פדרלי, ארצי ומקומי כדי לתמוך באוכלוסייה זו, אך לרוב תקצוב זה מותנה בדרישות "מלמעלה" מטעם מקבלי ההחלטות, ואין בידי המוסדות גמישות מספקת כדי להקצות אותו למשימות בהתאם לצורכי המוסד הלימודי. היעדר כיתות לימוד, מבנים וכוח הוראה מקשים על שילוב מוצלח של תלמידים פליטים לצד תלמידים מקומיים. אתגר מרכזי נוסף קשור למעורבות הורי התלמידים הפליטים בבית הספר. מחסומי שפה וחוסר היכרות עם המערכת עומדים לרועץ בכל הקשור לקשר בין הורים ומורים, ובין הורים ובית הספר. קידום מדיניות חינוכית מיטבית לקליטת תלמידים פליטים תלויה במתן תמיכה חברתית ורגשית לתלמידים פליטים, מצד אחד, ובצורך בתוכניות התערבות לקידום אמפתיה כלפי האחר, שונות ורב-תרבותיות בקרב קהילת בית הספר הקולטת, מצד אחר.

חדש במרכז המידע

לפריט המידע
14.08.19
מאגר כינוסים
Annual Conference on Learning Disabilities 2019
לפריט המידע
14.08.19
מאגר כינוסים
International Conference on New Trends in Teaching and Education
לפריט המידע
14.08.19
מאגר כלי מחקר
שאלון בנושא דימויי מושגים גיאומטריים והבנת ההגדרות המתמטיות שלהם
לפריט המידע
14.08.19
מאגר כלי מחקר
שאלון התנסויות לימודיות ומקצועיות של סטודנטים להוראה בגיל הרך
לפריט המידע
14.08.19
למידה, הוראה ומחקר
ספרות זיכרון השואה בהכשרת מורים: סיפורו של קורס בישראל ובגרמניה
לפריט המידע
14.08.19
למידה, הוראה ומחקר
עמדות מורים לחינוך מיוחד כלפי שילוב אייפד בהוראה של תלמידים על הרצף האוטיסטי