מכון מופ"ת דף הבית
יום ראשון, ה' בשבט תשע"ח,
21 בינואר 2018
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-12:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים
גישה מרחוק לסגל מכון מופ"ת
הכניסה למאגרי המידע ולכתבי העת מתבצעת באמצעות שם המשתמש וסיסמת הדואל של מכון מופ"ת.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז המידע:

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

אתרים בתחום החינוך

מכללות

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת

מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז המידע קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז המידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

פריט החודש

11.01.18
הוראה ומחקר
סקירה זו מבקשת לעסוק במחקרים על אודות תרומת תארים מתקדמים של עובדי הוראה לקידום איכות ההוראה, בדגש על תואר שני יישומי או תאורטי, במטרה לבחון סוגיות שעניינן תמיכה ממשלתית בלימודים מתקדמים של עובדי הוראה. להכשרת מורים באמצעות תארים מתקדמים ולעידוד הלמידה המתמשכת של עובדי הוראה באמצעות תמריצי שכר עם השלמת תארים אקדמיים מטרות אחדות: לתת מענה למצוקת גיוס מורים איכותיים למערכת החינוך; להביא לכך שהמורים האיכותיים נשארים במערכת החינוך; לתרום לשיפור ההוראה; לשפר את ביצועי התלמידים במבחנים. השלמת תואר שני בחינוך אפשרית בכמה ערוצים: תואר שני M.Teach מיועד להכשרת אקדמאים העושים הסבה מקצועית לחינוך, תואר שני M.Ed מיועד לפיתוח מקצועי של מורים, תואר שני כללי (M.A) או תואר שני בדיסציפלינות שונות כמו מתמטיקה, ביולוגיה או פיזיקה. ישנם תארים שהם חלק מתוכנית ההכשרה של מתכשרים להוראה במערכת החינוך, וישנם תארים המיועדים למורים שכבר מועסקים במערכת החינוך, והם נלמדים במסגרת הפיתוח המקצועי של המורים והכשרת המנהיגות החינוכית. אפשר לחלק את התוכניות לתואר שני בעולם לשניים: תוכניות תאורטיות המכשירות למחקר והערכה, ותוכניות יישומיות המיועדות להמשך הכשרת המורים בתחומים דיסציפלינריים שונים, רכישת כלי מחקר והטמעה של תכנים מסוימים בשדה, וכן שילוב של תוכניות אלו. בשנים האחרונות מתרחבת המגמה הרואה בתוכניות אלו חלק בלתי נפרד ממעגל הלמידה השני של מורים ועובדי הוראה. לעיתים מעגל זה מוביל למעגל למידה שלישי – השלמת תואר שלישי ( Ph.D ו- Ed.D) – למורים המעוניינים להתמקד במחקר יישומי או תאורטי וכן למנהיגים חינוכיים, זאת כחלק מתפיסת הלמידה המתמשכת לאורך הקריירה של מורים.

חדש במרכז המידע

לפריט המידע
11.01.18
מאגר כינוסים
ATEE WINTER CONFERENCE : Technology and Innovative Learning
לפריט המידע
11.01.18
מאגר כלי מחקר
שאלון לבדיקת תפקודים ניהוליים ויכולת ויסות עצמי של מבוגרים
לפריט המידע
11.01.18
למידה, הוראה ומחקר
מבט נוסף על יציבות אי-השוויון באי-השוויון ההשכלתי בישראל
לפריט המידע
11.01.18
למידה, הוראה ומחקר
המשפחה כסוכן של שינוי חברתי: הון משפחתי במבט השוואתי - עבודת דוקטורט
לפריט המידע
11.01.18
מאגר שאילתות
הוראה כפרופסיה, הסדרה של עיסוק וסטטוס
לפריט המידע
11.01.18
מאגר שאילתות
שיח מעודד אמון בסטאז'