X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום שישי, ו' באלול תשע"ח,
17 באוגוסט 2018
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-12:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים
גישה מרחוק לסגל מכון מופ"ת
הכניסה למאגרי המידע ולכתבי העת מתבצעת באמצעות שם המשתמש וסיסמת הדואל של מכון מופ"ת.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז המידע:
מרכז המידע יהיה סגור בין התאריכים 19-23 באוגוסט.

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

קול קורא

קול קורא להגשת עבודות דוקטורט בחינוך למרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת.
אנו במכון מופ"ת מזמינים את מורי המורים לשלוח את מחקריהם אלינו לכתובת meyda@macam.ac.il.
לפרטים נוספים לחץ/י כאן

מכללות

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת

מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז המידע קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז המידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

פריט החודש

09.08.18
הוראה ומחקר
סקירה זו עוסקת במודל תוכניות הכשרת מורים מעוגנות שדה ( Teacher residency programs) שנוצר כיוזמה מקומית של בתי ספר ומחוזות בארצות הברית בשל מחסור במורים באזורים עירוניים שבהם חיות אוכלוסיות תלמידים מגוונות. מודל זה פותח בהשראת המודל הרפואי, הנשען על התנסות מעשית קלינית של מתמחים לרפואה בשדה בטרם יתחילו לעבוד בפועל. כפי שהדבר נעשה במודל הרפואי, אף בתוכניות הכשרת מורים מעוגנות שדה מציעים הכשרה ייחודית, המעניקה הזדמנות להתנסות מעשית מקיפה בבתי ספר, נוסף להכשרה תאורטית ואקדמית המשולבת בפרקטיקום. לצד תוכניות הכשרת מורים מסורתיות מבוססות אוניברסיטה, שהמיקוד בהן הוא אקדמי ותאורטי בעיקר, והן מציעות הזדמנויות מועטות להתנסות מעשית למתכשרים להוראה בטרם כניסתם לעבודה בפועל כמורים, החלו לצוץ תוכניות הכשרת מורים חלופיות שבהן מודגש הפן הטכני והפן המקצועי של ההכשרה. בתווך, במעין מרחב שלישי, בין שני מרחבי תוכניות הכשרת המורים הללו, פועלות תוכניות מעוגנות שדה. לתוכניות אלה מאפיינים אחדים: שותפות בין בתי הספר והמוסדות המכשירים, מצוינות בתי הספר המכשירים, שיבוץ מתמחים בבתי ספר לטובת התנסות קלינית, חשיבות תפקיד המורים-המנחים וההדרכה הפדגוגית, תוכנית לימודים מבוססת בית ספר, התנסות בשנת לימודים מלאה והערכה מתמשכתתוכניות מעוגנות שדה מספקות ערוץ יציב להכשרה משופרת של מורים חדשים, דבר הניכר בתשומת הלב לאפקטיביות בהוראה בכיתה, בשימוש בידע, ביצירת סביבת למידה בכיתה, בהוראה מודעת תרבותית, במקצוענות ובהנהגה. ברם כמה חסמים מלווים את התפתחותן של התכניות הללו: החשש מפני פגיעה בתפיסת הכשרת המורים כפרופסיה אקדמית והפיכתה לשטחית, הואיל ותוכניות ההכשרה האלה בדרך כלל קצרות, עלות התוכניות ומעמד השוּתפות בכל שוֹתפות שמתקיימת בתוכנית. יש לתהות האם אכן תוכניות מעוגנות שדה מכינות את המתכשרים למציאות ההוראה במאה העשרים ואחת והאם ניתן לחשוב על דרכי הוראה חלופיות ונוספות שיתרמו לשיפור איכות ההוראה ואפקטיביות ההוראה.

חדש במרכז המידע

לפריט המידע
9.08.18
למידה, הוראה ומחקר
מעמד המורה בחברה הישראלית של היום
לפריט המידע
9.08.18
מאגר כינוסים
Lilly international Conference on College Teaching
לפריט המידע
9.08.18
מאגר שאילתות
אקלים בית ספרי
לפריט המידע
9.08.18
מאגר כלי מחקר
מבדק שליטה ביישומי מחשב אקדמיים בעקבות למידה עצמית
לפריט המידע
9.08.18
מאגר כלי מחקר
שאלון מוטיבציה בהוראה
לפריט המידע
9.08.18
מאגר כלי מחקר
שאלון חרדה חברתית