מכון מופ"ת דף הבית
יום שישי, כ"ח בחשון תשע"ח,
17 בנובמבר 2017
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-11:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים
גישה מרחוק לסגל מכון מופ"ת
הכניסה למאגרי המידע ולכתבי העת מתבצעת באמצעות שם המשתמש וסיסמת הדואל של מכון מופ"ת.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז המידע:

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

אתרים בתחום החינוך

מכללות

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת

מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז המידע קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז המידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

פריט החודש

12.11.17
הוראה ומחקר
International handbook of teacher education - volume 1
Loughran, John /Hamilton, Mary Lynn
הכשרת מורים; מורי מורים; מורים מתחילים; השכלה גבוהה; מורים מאמנים; רפלקציה; הערות: שני כרכי כתב העת מציגים מציג רעיונות מרכזיים הקשורים לארגון ומבנה של הכשרת מורים. ניתן למצוא בהם סקירות של אתגרים ונושאים מעוררי מחלוקת הקשורים לדרך שבה הכשרת מורים נבנית ומתנהלת וכן חשיבה על מאפיינים היסטוריים והשפעות מסורתיות על אופיה באופן כללי. בשני הכרכים מובהרת חשיבות הקשר בין תפיסות ציבוריות של הוראה לבין הדרך שבה הכשרת מורים נתפשת ונבחנות דרכים רבות שבהן מרכיבים של הכשרת מורים נבנים בניסיון להכשיר לעבודה אנשי מקצוע מומחים. במאמרים יש מיקוד מודגש על הספרות הבינלאומית במטרה לפתח דעה גלובלית הוליסטית ומבוססת על האופי, המבנה והארגון של הכשרת מורים. הכרך הראשון כולל שני חלקים: ארגון ומבנה של הכשרת מורים, וידע ומעשה בהכשרת מורים הכרך השני כולל פרק שלישי שעניינו מורי מורים.

חדש במרכז המידע

לפריט המידע
12.11.17
מאגר שאילתות
תהליכי למידה של מורים
לפריט המידע
12.11.17
מאגר שאילתות
התאמת תכניות הלימודים בכל התחומים לאתגרי המאה ה- 21
לפריט המידע
12.11.17
מאגר כלי מחקר
שאלון בנושא מידת הערכה עצמית של מורים
לפריט המידע
12.11.17
למידה, הוראה ומחקר
דו-שיח על שילוב של סביבה כיתתית וסביבה מקוונת בהוראת המתמטיקה
לפריט המידע
12.11.17
למידה, הוראה ומחקר
בראשית היה פייסבוק