X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
גישה מרחוק לסגל מכון מופ"ת
הכניסה למאגרי המידע ולכתבי העת מתבצעת באמצעות שם המשתמש וסיסמת הדואל של מכון מופ"ת.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז המידע:

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

קול קורא

קול קורא להגשת עבודות דוקטורט בחינוך למרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת.
אנו במכון מופ"ת מזמינים את מורי המורים לשלוח את מחקריהם אלינו לכתובת meyda@macam.ac.il.
לפרטים נוספים לחץ/י כאן

מכללות

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת

מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז המידע קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז המידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

פריט החודש

04.05.20
הוראה ומחקר
למידה מתמשכת לאורך החיים (Lifelong learning) - סקירת מידע
עמליה רן וליאת יוספסברג-בן יהושע
טשטוש הגבולות המסורתיים בין מרחבי למידה ופנאי, בין מרחבים ציבוריים ופרטיים, בין מסגרות למידה פורמליות ובלתי פורמליות, בין יצרני ידע וצרכנים, לצד השינויים המתמידים המאפיינים את עידן המידע והתקשוב, הובילו לדעיכתו של מודל הלמידה המסורתי. מודל זהאינו משרת עוד את תהליכי הלמידה העכשוויים, הנמשכים לאורך החיים והחורגים ממסגרת שנות הלימוד בבתי ספר ובמוסדות לימוד אחרים .המושג "למידה מתמשכת לאורך החיים" (Lifelong Learning) מבטא תפיסה חדשה,הרואה את הלמידה כתהליך מתפתח לאורך כל שנות החיים,משלב הינקות ועד לחינוך מבוגרים ואזרחים ותיקים. במסגרת תהליך זה נרכשים ידע, מיומנויות חדשות, השכלה רחבה וכלים לפיתוח אישי ומקצועי, לעידוד אזרחות פעילה והכלה חברתית ולסיוע בהשתלבות בשוק התעסוקה במאה ה-21 .סקירת מחקר זו מתמקדת בהגדרות מושג הלמידה המתמשכת לאורך החיים, בסוגיות התאורטיות הנוגעות ללמידה מתמשכת לאורך החיים ובביטוייה שונים של תפיסה זו בתחום החינוך וההכשרה המקצועית ,הכישורים הנדרשים, מנגנוני הטמעת למידה לאורך החיים ברמה מקומית ,ברמה ממשלתית וברמה בין-לאומית והשינויים הנדרשים בפרדיגמות החינוך כדי להטמיע תפיסה זה.

חדש במרכז המידע

לפריט המידע
4.05.20
מאגר כינוסים
16th BESA Annual International Conference: Educational Alternatives
לפריט המידע
4.05.20
מאגר כינוסים
American Association of University Professors (AAUP) Annual Meeting 2020
לפריט המידע
4.05.20
למידה, הוראה ומחקר
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך (גן-ג') : תמונת-מצב והמלצות
לפריט המידע
4.05.20
למידה, הוראה ומחקר
מעמדן של ועדות האתיקה במכללות להכשרת מורים, תפקידן והחסמים בדרכי פעילותן
לפריט המידע
4.05.20
מאגר שאילתות
למידה מקוונת
לפריט המידע
4.05.20
מאגר שאילתות
חסר במורים