מכון מופ"ת דף הבית
יום שישי, ב' באייר תשע"ז,
28 באפריל 2017
החל משנת הלימודים תשע"ד, שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-11:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים
גישה מרחוק לסגל מכון מופ"ת
הכניסה למאגרי המידע ולכתבי העת מתבצעת באמצעות שם המשתמש וסיסמת הדואל של מכון מופ"ת.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז המידע:

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

אתרים בתחום החינוך

מכללות

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת

מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז המידע קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז המידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

פריט החודש

03.04.17
הוראה ומחקר
סקירה זו עוסקת במאגרי המידע השוטפים וההיסטוריים, הקיימים בישראל והנוגעים למערכת החינוך הפורמלית בכל הגילים: החל מהגיל הרך, בתי ספר של החינוך היסודי והחינוך העל יסודי, וכלה במערכת ההשכלה הגבוהה. כמו כן, עוסקת הסקירה במערכת החינוך הבלתי פורמלי.. הסקירה ממפה את המידע שהופק ממקורות מנהליים, מסקרים שוטפים ומתשתיות מידע הקיימות בידי רשויות ציבוריות, גופים פרטיים ומלכ"רים. הסקירה כוללת מקורות מידע, כגון קבצים מנהליים וכן טפסים וסקרים המכילים פעולות סטטיסטיות, תוך התמקדות במאגרי מידע המכילים את כל או חלק מהפרטים הבאים: מידע על תלמידים והישגיהם, מידע על מורים וכוחות עזר, מידע על מוסדות חינוך, מידע על תקציבים, מידע על תשתיות, חינוך בלתי פורמלי ומועמדים לשירות ביטחון מטרתה של הסקירה היא למפות באופן מקיף ככל הניתן את מאגרי המידע הקיימים בישראל והעוסקים בחינוך. מיפוי כזה הוא חלק מפעילות של צוות מומחים של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, היזמה למחקר יישומי בחינוך, בנושא השימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן. לשם כך תתמקד הסקירה בשלושה סוגי מאגרים: מאגרים פתוחים ונגישים לציבור הרחב, מאגרים חסומים למחצה הדורשים הרשאות כניסה, ומאגרים מסווגים שאינם פתוחים לקהל

חדש במרכז המידע

לפריט המידע
3.04.17
מאגר כינוסים
Twelfth International Conference on the Arts in Society
לפריט המידע
3.04.17
מאגר כלי מחקר
שאלון על רגשות כלפי ה"אחרים"
לפריט המידע
3.04.17
מאגר כלי מחקר
שאלון מאפייני רקע של ממלא השאלון בתחום האישי, החברתי והתעסוקתי
לפריט המידע
3.04.17
למידה, הוראה ומחקר
המהפכה הדיגיטלית והשפעתה על החברה
לפריט המידע
3.04.17
מאגר שאילתות
מנהלי בתי ספר וקהילות לומדות
לפריט המידע
3.04.17
מאגר שאילתות
מאפייני קהילות למידה של מורים