X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום שישי, י"ז בחשון תש"פ,
15 בנובמבר 2019
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-12:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים
גישה מרחוק לסגל מכון מופ"ת
הכניסה למאגרי המידע ולכתבי העת מתבצעת באמצעות שם המשתמש וסיסמת הדואל של מכון מופ"ת.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז המידע:

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

קול קורא

קול קורא להגשת עבודות דוקטורט בחינוך למרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת.
אנו במכון מופ"ת מזמינים את מורי המורים לשלוח את מחקריהם אלינו לכתובת meyda@macam.ac.il.
לפרטים נוספים לחץ/י כאן

מכללות

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת

מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז המידע קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז המידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

פריט החודש

11.11.19
הוראה ומחקר
במחקר זה נבחן הקשר בין העומק האורתוגרפי של השפה לבין העיבוד הפונולוגי והעיבוד המורפולוגי בשפה הערבית בקרב ילדים עם לקויות למידה שלומדים בכיתות השילוב בבתי ספר יסודיים רגילים במגזר הערבי. המשתתפים במחקר היו 40 תלמידים עם לקויות למידה בתחום קריאה והבנת הנקרא שלומדים בכיתות שילוב (כיתות ג' עד ד') בבתי ספר יסודיים רגילים ערבים. העומק האורתוגרפי של השפה תופעל באמצעות שתי קבוצות מחקר: 20 תלמידים הלומדים בכתב ערבי עם ניקוד מלא, ו- 20 תלמידים הלומדים בכתב ערבי עם ניקוד חלקי. העיבוד הפונולוגי נבדק באמצעות שתי מטלות: פירוק פונמי של מלים ופירוק פונמי של מילות תפל והעיבוד המורפולוגי נבדק אף הוא באמצעות שתי מטלות: הפקה מורפולוגית ושיפוט יחסים מורפולוגיים. השערת המחקר הראשונה גורסת, כי בקרב משתתפים הלומדים בכתב ערבי עם ניקוד מלא, רמת העיבוד הפונולוגי תהיה גבוהה יותר בהשוואה למשתתפים הלומדים בכתב ערבי עם ניקוד חלקי. השערת המחקר השנייה גורסת, כי בקרב משתתפים הלומדים בכתב ערבי עם ניקוד מלא, רמת העיבוד המורפולוגי תהיה גבוהה יותר בהשוואה למשתתפים הלומדים בכתב ערבי עם ניקוד חלקי. השערת המחקר השלישית גורסת כי תימצא תרומה חיובית מובהקת של העומק האורתוגרפי של השפה לניבוי העיבוד הפונולוגי והעיבוד המורפולוגי, מעבר לתרומתם של משתני הרקע האישי של התלמידים עם לקויות למידה. הממצאים של המחקר עשויים לסייע בהבנת התהליכים העומדים בבסיס העיבוד הפונולוגי והעיבוד המורפולוגי, לצורך חיפוש אחר דרכים ושיטות לקידום קריאה והבנת הנקרא בקרב תלמידים עם לקויות למידה בכיתות השילוב בבתי ספר יסודיים רגילים במגזר הערבי. ממצאי המחקר עשויים לתרום לפיתוח תכניות להכשרת מורים אשר יתמקדו בהקניית שיטות יעילות להעלאת רמת העיבוד הפונולוגי והעיבוד המורפולוגי באמצעות הממד האורתוגרפי של השפה ומתוך כך לשיפור יכולת קריאה והבנת הנקרא בקרב תלמידים עם לקויות למידה. במסגרת המחקר מושם דגש על תרומתו המעשית ועל השלכותיו הפדגוגיות האפשריות

חדש במרכז המידע

לפריט המידע
11.11.19
מאגר כלי מחקר
מבחן אוצר מילים לילדים בגיל הרך
לפריט המידע
11.11.19
מאגר כלי מחקר
שאלון למילוי מקוון בנושא צרכים ומורכבויות של נוער בסיכון שנשר מהמערכת החינוך
לפריט המידע
11.11.19
מאגר כינוסים
Learning Forward Annual Conference Gateway To Success: Our Learning Their Future
לפריט המידע
11.11.19
מאגר כינוסים
2020 International Conference ASTE: Perfecting your Vision for Teacher Training
לפריט המידע
11.11.19
מאגר שאילתות
חדר מורים מגוון
לפריט המידע
11.11.19
מאגר שאילתות
קבלת החלטות של מנהלי בתי ספר