מכון מופ"ת דף הבית
יום שלישי, ה' באדר תשע"ח,
20 בפברואר 2018
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-12:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים
גישה מרחוק לסגל מכון מופ"ת
הכניסה למאגרי המידע ולכתבי העת מתבצעת באמצעות שם המשתמש וסיסמת הדואל של מכון מופ"ת.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז המידע:

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

אתרים בתחום החינוך

מכללות

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת

מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז המידע קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז המידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

פריט החודש

08.02.18
הוראה ומחקר
הכותבים מציגים בספר את המושג "חשיבה מערכתית" בצורה ברורה ומעשית תוך שמירה על עמקו והיקפו. החלק הראשון , הכולל ארבעה פרקים, עוסק בהיסטוריה ובמשמעות של חשיבה מערכתית ובהצגה ברורה ותכליתית של המחקר בנושא. ניתן ללמוד על המתודולוגיות שבהן נעשה שימוש במחקר חשיבה-מערכתית ובתחומים הקשורים לכך ועל ההשתמעויות הישירות למנהיגות בית-ספרית. החלק השני, הכולל שישה פרקים, מציג דיון ותיעוד של פתרונות בכל אחד מהפרקים. כל פרק כולל סיכום של מהות ההצעות המוצגות בו באמצעות מפות, לוחות ובדרכים אחרות. יש גם ציטוטים מדברי מנהלי בתי-ספר המיישמים מנהיגות הוליסטית בעבודתם. בכל מקום בו אנו נמצאים במערכת החינוך יש צורך לחשוב על התמונה הגדולה, על הקשר של כל פרט אליה ועל היכולת להשפיע וללמוד ממנה. מערכתיות זו קריטית ללמידה מעמיקה הנדרשת בנסיבות של ימינו, ותהפוך אף לדחופה יותר בעתיד . בסיכום ובמסקנות הכותבים משלבים את התנסויות עכשוויות במטרה ליצור בסיס ללמידה מערכתית. בין פרקי הספר: הצורך במנהיגות בית-ספרית הוליסטית, הגדרות ופיתוח של חשיבה מערכתית, מתודולוגיות לחשיבה מערכתית, התהליך ההתפתחותי של מנהיגות בית-ספרית הוליסטית, מנהיגות בית-ספרית הוליסטית בפעולה ועוד.

חדש במרכז המידע

לפריט המידע
8.02.18
מאגר שאילתות
שיח מעודד אימון בסטאז'
לפריט המידע
8.02.18
מאגר שאילתות
הוראה כפרופסיה
לפריט המידע
8.02.18
מאגר כינוסים
ATM's 2018 Annual Conferences
לפריט המידע
8.02.18
מאגר כינוסים
Forum English Day Study: Training-in Teachers are Trainers Teacher
לפריט המידע
8.02.18
מאגר כלי מחקר
עמדות תלמידים ביחס ללימודי הפיזיקה ולמאפייני ההצטיינות של מוריהם
לפריט המידע
8.02.18
מאגר כלי מחקר
סקר למנהלי בתי ספר בנושא התמודדות מוסדית עם נשירה מהוראה