X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום רביעי, ט' בכסלו תשפ"א,
25 בנובמבר 2020
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
בהתאם להנחיות, לא תהיה קבלת קהל. נשמח לתת שירותי מידע מרחוק:
גישה מרחוק לסגל מכון מופ"ת
הכניסה למאגרי המידע ולכתבי העת מתבצעת באמצעות שם המשתמש וסיסמת הדואל של מכון מופ"ת.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז המידע:

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

קול קורא

קול קורא להגשת עבודות דוקטורט בחינוך למרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת.
אנו במכון מופ"ת מזמינים את מורי המורים לשלוח את מחקריהם אלינו לכתובת meyda@macam.ac.il.
לפרטים נוספים לחץ/י כאן

מכללות

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת

מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז המידע קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז המידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

פריט החודש

06.09.20
הוראה ומחקר
הגידול העצום בהוראה מקוונת הביא לחתירה להגדרת איכות ההוראה וליישומם של דגמי הוראה מוכרים כדוגמת למידה שיתופית והתאמתם להוראה מקוונת. למידה מקוונת שיתופית מוגדרת כתהליך הוראה-למידה המתבצע באמצעות שימוש בטכנולוגיה המאפשרת לכל אחד לגשת למידע ולחומרי הלמידה מכל מקום בלמידה סינכרונית ובמקרה של הוראה א-סינכרונית גם בכל עת. למידה שיתופית מתבצעת כאשר סטודנטים להוראה ברמות ביצוע שונות עובדים יחד בקבוצות קטנות למען מטרה משותפת. שילוב של למידה שיתופית ולמידה מקוונת מאפשרים הגמשת הלמידה ועידוד אינטראקציה בין-אישית מיטבית. היבט חשוב נוסף המושפע מיצירת סביבת למידה מוצלחת הוא תחושת השייכות של חברי הקבוצה. בצד היתרונות שבהוראה מקוונת, מחקרים מעידים על תחושת ניכור, בדידות, תסכול ונטייה מוגברת לנשירה בקורסי למידה מרחוק שאינם מזמנים אינטראקטיביות. במחקר זה מושם הדגש על הבניית סביבת הלמידה המקוונת באופן שתעודד למידה שיתופית ואינטראקציה בין חבריה, תעודד תחושת שייכות ותתרום למשתתפים כמורים בעתיד. מטרת מחקר זה היא לבדוק את תרומת המוכנות ללמידה מקוונת והסביבה הלימודית השיתופית המקוונת לתחושת השייכות של הלומדים. ממצאי המחקר הופקו תוך שילובן של פרדיגמת המחקר הכמותי והאיכותני. מחקר זה תורם בהכשרת מורי העתיד בגיבוש מודלים פדגוגיים של דרכי הוראה ולמידה שיתופיים בסביבות למידה מקוונות ודרכים ליישומם בתהליכי הוראה ולמידה.

חדש במרכז המידע

לפריט המידע
6.09.20
מאגר שאילתות
אסרטיביות והצבת גבולות
לפריט המידע
6.09.20
מאגר שאילתות
חונכות וחונכים
לפריט המידע
6.09.20
מאגר כינוסים
2020 Annual Convention and World Languages Expo
לפריט המידע
6.09.20
מאגר כינוסים
2nd International Conference on New Trends in Teaching and Education
לפריט המידע
6.09.20
למידה, הוראה ומחקר
תפיסת התפקידים של הסייעת ושל הגננת בגן הילדים - הכול בעיני המתבוננת
לפריט המידע
6.09.20
למידה, הוראה ומחקר
אזרחים קטנים למופת: דמותו של ״הילד הראוי" בגן החובה בראי האזרחות הטובה