מכון מופ"ת דף הבית
יום שלישי, ב' באדר תשע"ז,
28 בפברואר 2017
החל משנת הלימודים תשע"ד, שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-11:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים
גישה מרחוק לסגל מכון מופ"ת
הכניסה למאגרי המידע ולכתבי העת מתבצעת באמצעות שם המשתמש וסיסמת הדואל של מכון מופ"ת.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז המידע:

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

אתרים בתחום החינוך

מכללות

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת

מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז המידע קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז המידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

פריט החודש

12.02.17
הוראה ומחקר
סקירה זו דנה בהצדקות התיאורטיות הנוגעות לקיומו של פיתוח מקצועי של מורים בסביבת בית הספר ובאמצעות מורים מובילים. הסקירה פותחת בתיאור ביקורות המושמעות בספרות כנגד פיתוח מקצועי "מסורתי" של מורים ודנה בה. ביקורות אלה נסבות על חוסר שביעות הרצון של מורים משיטה מסורתית של פיתוח מקצועי, על חוסר האפקטיביות שלה לחולל שינוי חיובי בפרקטיקות ההוראה ולתרום לשיפור הישגי התלמידים, על העדר השליטה והפעלנות (agency) של מורים בכל הקשור אליה ועל חוסר התאמתה למקצוע ההוראה. בחלק השני של הסקירה, מוצגים הטיעונים המצביעים על האופן שבו פיתוח מקצועי של מורים באמצעות מורים מובילים נותן מענה לביקורות אלה ועל יתרונותיה של שיטה זו. נטען, כי מודל הפיתוח המקצועי בהובלת המורים מהווה התאמה נכונה יותר לאופן שבו מבוגרים לומדים; הוא מקדם יותר שליטה ופעלנות (agency) של מורים בתהליך הלמידה של עצמם; הוא מוביל ללמידה מקצועית יותר ומותאמת יותר למקצוע ההוראה; הוא מאפשר יותר שיתוף פעולה בין מורים במסגרת תהליך הלמידה והוא משקף הקצאה יעילה יותר של משאבים לנושא הפיתוח המקצועי של מורים. החלק השלישי של הסקירה דן באתגרים העומדים לפיתחה של מתודה זו של פיתוח מקצועי ובמיוחד מצביע על המחלוקות הקיימות בספרות באשר לאופני פעולתה, שעשויים להכתיב את יעילותה; ליכולתם של מורים מובילים לפעול במסגרת האילוצים התשתיתיים, התרבותיים והניהוליים שבמסגרתם הם משולבים; למידת שיתוף הפעולה שהם יזכו לקבל מקרב המורים המתכשרים, ועוד. בתוך כך, נטען, כי אף שקיימת הסכמה בנוגע ליתרונותיה של שיטת הפיתוח המקצועי באמצעות מורים מובילים לעומת השיטה המסורתית, טרם התגבשה תמימות דעים בנוגע ליכולתה של שיטה זו להביא ללמידה משמעותית, אפקטיבית ומתבקשת של מורים ועל כן, ראוי לעיין במגבלות האפשריות שלה ולפתח לה שיטות הערכה תקפות, שיבחנו אם יש בה כדי לקדם למידה של מורים, להגביר את איכות ההוראה, לתרום לתהליך הלמידה של תלמידים ולהביא לשיפור הישגיהם

חדש במרכז המידע

לפריט המידע
13.02.17
מאגר שאילתות
השכלת המורה
לפריט המידע
13.02.17
מאגר שאילתות
חינוך לעבודה
לפריט המידע
13.02.17
מאגר כינוסים
AERA 2017Annual Meeting
לפריט המידע
13.02.17
למידה, הוראה ומחקר
אינטראקציות ושיח בסביבת למידה חדשנית
לפריט המידע
13.02.17
למידה, הוראה ומחקר
שיפור אקלים כיתה באמצעות יוזמה של התערבות חברתית
לפריט המידע
13.02.17
למידה, הוראה ומחקר
מתכונת כתיבה - כלי מחקרי להפקת נרטיבים כתובים