X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום ראשון, כ"ב באלול תשע"ט,
22 בספטמבר 2019
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-12:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים
גישה מרחוק לסגל מכון מופ"ת
הכניסה למאגרי המידע ולכתבי העת מתבצעת באמצעות שם המשתמש וסיסמת הדואל של מכון מופ"ת.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז המידע:

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

קול קורא

קול קורא להגשת עבודות דוקטורט בחינוך למרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת.
אנו במכון מופ"ת מזמינים את מורי המורים לשלוח את מחקריהם אלינו לכתובת meyda@macam.ac.il.
לפרטים נוספים לחץ/י כאן

מכללות

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת

מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז המידע קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז המידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

פריט החודש

15.09.19
הוראה ומחקר
מדיניות בנושא זכאות לשירותי חינוך מיוחד - סקירת מידע
דניאל שפרלינג, שונית רייטר וליאת יוספסברג בן-יהושע
סקירה זו דנה במדיניות הכלה של תלמידים עם צורכי חינוך מיוחדים ושילובם במערכת החינוך בעשר מדינות: אנגליה, שוודיה, ארצות הברית )אורגון, קליפורניה, ניו יורק(, ספרד, פורטוגל, גרמניה, קנדה (אונטריו), אוסטרליה. הסקירה מפרטת את הקריטריונים לזכאות לחינוך מיוחד, את קטגוריות המוגבלויות והלקויות המזכות תלמידים בשירותי חינוך מיוחד, את התהליך לקביעת הצורך בתוכנית חינוך אישי לתלמידים עם מוגבלויות ועם לקויות ואת הגורמים המעורבים בתהליך זה. הסקירה מסתיימת בכמה תובנות שעולות ממצאי הניתוח המשווה, תובנות אלה מתייחסות לקריטריונים של קביעת הזכאות לשירותי חינוך מיוחד ולתהליך קבלת הזכאות, למקומם של הילדים עם צורכי החינוך המיוחד והוריהם בתהליך, לאחריותם של המנהלים והמורים המפנים לחינוך המיוחד, לסוגיות של הכשרת מורים בתחום חינוך מיוחד, לבחינת האפקטיביות של מדיניות הכלה ושל מנגנוני הבקרה והתקצוב, להקשר החברתי שבו מתעוררת שאלת השילוב של ילדים עם צורכי חינוך מיוחד וליכולת ללמוד ממערכות חינוך אחרות בהקשר לנושא הזה

חדש במרכז המידע

לפריט המידע
15.09.19
מאגר כלי מחקר
שאלון מורים בנושא קהילת למידה מקצועית בית ספרית
לפריט המידע
15.09.19
מאגר כלי מחקר
שאלון להערכת מסוגלות מקצועית של גננת
לפריט המידע
15.09.19
למידה, הוראה ומחקר
הוראת אוריינות דיגיטלית במערכת החינוך: הפער בין ראיון לתצפית ובין תפיסות לביצוע
לפריט המידע
15.09.19
למידה, הוראה ומחקר
תפיסת המסוגלות העצמית של אוריינות מידע בקרב מורים
לפריט המידע
15.09.19
מאגר שאילתות
הוראת תנ"ך בבתי הספר היסודיים הממלכתיים
לפריט המידע
15.09.19
מאגר שאילתות
הנחיית מצבי קונפליקט