X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום חמישי, ז' בכסלו תשע"ט,
15 בנובמבר 2018
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-12:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים
גישה מרחוק לסגל מכון מופ"ת
הכניסה למאגרי המידע ולכתבי העת מתבצעת באמצעות שם המשתמש וסיסמת הדואל של מכון מופ"ת.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז המידע:

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

קול קורא

קול קורא להגשת עבודות דוקטורט בחינוך למרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת.
אנו במכון מופ"ת מזמינים את מורי המורים לשלוח את מחקריהם אלינו לכתובת meyda@macam.ac.il.
לפרטים נוספים לחץ/י כאן

מכללות

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת

מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז המידע קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז המידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

פריט החודש

17.10.18
הוראה ומחקר
כמו קני המנורה המוצגים בצדה הקדמי של הכריכה, כך כל אדם הוא ייחודי ושונה מזולתו. כלי מרכזי וחשוב, המאפשר ביטוי לייחודיות של הלומדים ולשונות ביניהם והמספק מענה לצורכיהם המגוונים, הוא התלקיט. לכלי זה ערך מוסף - הוא מאפשר לבחון לעומק את איכות עבודתם של המורים. בספר מוצגים מחקרים שערכו הכותבות מתוך ראיית התלקיט ככלי למידה-הוראה-הערכה, לצד היותו מודל ייחודי לפיתוח פרופסיונלי של מורים מִשלב היותם מורים מתחילים ועד היותם מורים מנוסים המובילים את תהליך הטמעת התלקיטים בשדה. בספר חמישה פרקים. שני הפרקים הראשונים עוסקים בבסיס למחקרים – בהערכה לשם למידה (הל"ל) ובתהליכי ההוראה-למידה-הערכה במקצוע מדע וטכנולוגיה לכול (מוט"ל). בפרק השלישי מתוארת הדרך להיעזר בתלקיטי התלמידים כדי להעריך את איכות עבודתם של המורים. בפרק הרביעי מוצגים שני מחקרים שנערכו בקרב תלמידי מוט"ל ובקרב סטודנטים מתכשרים להוראה. מחקרים אלו עוסקים בעמדות כלפי הלמידה השיתופית והלמידה האישית. בפרק החמישי נבחנת ההערכה באמצעות התלקיט מבעד לעיני המתכשרים להוראה.

חדש במרכז המידע

לפריט המידע
17.10.18
מאגר שאילתות
נוער בסיכון
לפריט המידע
17.10.18
מאגר שאילתות
ידע אודות כתיבה
לפריט המידע
17.10.18
מאגר כינוסים
AAC&U 2019 Annual Meeting
לפריט המידע
17.10.18
למידה, הוראה ומחקר
רקע תרבותי, מאפיינים אישיים והישגים אקדמיים
לפריט המידע
17.10.18
למידה, הוראה ומחקר
הכשרת פרחי הוראה במסגרת PDS בגישת הל"ל
לפריט המידע
17.10.18
למידה, הוראה ומחקר
הערכה לשם למידה בשיח כיתתי לימודי: אפיון רמות איכות