X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום שלישי, י"ט באדר ב תשע"ט,
26 במרץ 2019
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-12:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים
גישה מרחוק לסגל מכון מופ"ת
הכניסה למאגרי המידע ולכתבי העת מתבצעת באמצעות שם המשתמש וסיסמת הדואל של מכון מופ"ת.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז המידע:

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

קול קורא

קול קורא להגשת עבודות דוקטורט בחינוך למרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת.
אנו במכון מופ"ת מזמינים את מורי המורים לשלוח את מחקריהם אלינו לכתובת meyda@macam.ac.il.
לפרטים נוספים לחץ/י כאן

מכללות

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת

מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז המידע קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז המידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

פריט החודש

05.03.19
הוראה ומחקר
סקירה זו מתארת מחקרים, סקירות מחקרים ומטה אנליזות כמותיות בנושא תרומתן של - וכניות לפיתוח מקצועי של מורים להישגי התלמידים ולקידום ההוראה בכלל. הסקירה דנה במקורות מחקריים אלה, מתארת את הממצאים העיקריים שעלו מהן ודנה ברכיבים השונים המאפיינים פיתוח מקצועי אפקטיבי. רכיבים אלה נוגעים למודל הדידקטי של הפיתוח המקצועי, למקומו של המומחה/המאמן ומנהל בית הספר בתהליך זה, למרכזיות הישגי התלמידים בתוכנית, לקביעת תכניה, לרכיבים של למידה פעילה, ליצירת הזדמנויות לקהילות מקצועיות לומדות, ליצירת ידע חדש ולשילוב שבין תחום הדעת לפדגוגיה, לקיומו של תהליך הערכה, למשך התוכנית ולחיוב ההשתתפות בה. הסקירה מניחה יסודות מבוססי ראיות ליצירת מהלך הכשרה - והדרכה, שיקדם פיתוח מקצועי מועיל של מורים.

חדש במרכז המידע

לפריט המידע
5.03.19
מאגר שאילתות
אקלים בחדר מורים ושביעות רצון של מורים
לפריט המידע
5.03.19
מאגר שאילתות
שילוב אמנויות בהוראה
לפריט המידע
5.03.19
מאגר כינוסים
The 2019 Teaching Professor Conference
לפריט המידע
5.03.19
מאגר כלי מחקר
שאלון אמונות אפיסטמולוגיות אישיות של מורים
לפריט המידע
5.03.19
מאגר כלי מחקר
שאלון בנושא תפיסות מנהלי בתי ספר ביחס לזיהוי מורים אפקטיביים
לפריט המידע
5.03.19
למידה, הוראה ומחקר
איך כותבים : מדריך לכתיבה אקדמית ועיונית