X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
שבת, ט"ו בניסן תשע"ט,
20 באפריל 2019
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-12:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים
גישה מרחוק לסגל מכון מופ"ת
הכניסה למאגרי המידע ולכתבי העת מתבצעת באמצעות שם המשתמש וסיסמת הדואל של מכון מופ"ת.
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכז המידע:

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

קול קורא

קול קורא להגשת עבודות דוקטורט בחינוך למרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת.
אנו במכון מופ"ת מזמינים את מורי המורים לשלוח את מחקריהם אלינו לכתובת meyda@macam.ac.il.
לפרטים נוספים לחץ/י כאן

מכללות

מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת

מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. במרכז המידע קיים אוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות בחינוך. כמו כן קיימת גישה מתוך מרכז המידע למאגרי מידע חיצוניים מובילים בתחום החינוך.

פריט החודש

08.04.19
הוראה ומחקר
מסקירה זו עולה כי ההנחה הרווחת בנוגע לדור הלומדים החדשים כדור רהוט באוריינות טכנולוגית היא שגויה, שכן שימוש יומיומי באינטרנט ובכלים חכמים אינו מקנה כישורי אוריינות תקשורתית ואסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה ללא הנחייה והכשרה מתאימה. לשם כך, יש צורך בהכשרה פעילה ומכוונת מטעם אנשי חינוך, הנהגת בית הספר ומערכות החינוך השונות כדי להטמיע תכנים אלו בתוכנית הלימודים. זאת ועוד, כדי לענות על צרכי הלמידה של הלומדים החדשים יש חשיבות להקניית כישורים מסדר חשיבה גבוה כמו כישורי חשיבה ביקורתית, וכן כישורים טכנולוגיים כמו הבנה של אופן פעולת מערכות המיחשוב, זאת כדי להפוך את הלומדים החדשים למשתתפים פעילים, מודעים ותורמים למרחב המקוון. שיטת למידה והנחייה הדדית המאפשרת חלופי מידע באמצעות זרמי למידה חדשים ומתמשכים העוברים בין הלומדים ואנשי ההוראה עשויה לתרום להקניית מיומנויות אלו. המעבר ללמידה ממוקדת-תלמיד מאפשר לבנות תוכנית לימודים גמישה יותר, שניתן לשנות בה תכנים ופעילויות בהתאם לתחומי העניין של התלמידים, להתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות, למצבים ולאירועים אקטואליים. למערכת החינוך יש תפקיד חשוב בהקניית מיומנויות אלה לבני דור ה- Z אך תוך התאמה לנסיבות החדשות ולאופני הלמידה החדשים, גמישות ונכונות להכיר כי ידע אינו עוד בלעדי לאיש ההוראה.

חדש במרכז המידע

לפריט המידע
8.04.19
מאגר כינוסים
Canada International Conference on Education CICE 2019
לפריט המידע
8.04.19
למידה, הוראה ומחקר
כיצד צריכה להיראות התפתחות מקצועית של מורים: מבט אל העתיד
לפריט המידע
8.04.19
מאגר כלי מחקר
שאלון תפיסות מורים דתיים למחול בנוגע להוראת המחול ולשביעות רצון בעבודה
לפריט המידע
8.04.19
מאגר כלי מחקר
שאלון תפיסות מורים למחול שומרי מצוות בנוגע להוראה
לפריט המידע
8.04.19
מאגר שאילתות
מדיניות החינוך לערכים בבתי ספר
לפריט המידע
8.04.19
מאגר שאילתות
שאילתה בנושא: מבט היסטורי עולמי על הכשרת מורים ומורים.