X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

מאגר שאילתות

שאילתות אחרונות טופס שאילתה
   |   
חיפוש במאגר
04.05.20
הכשרת מורים
למידה מקוונת

 

שאילתה בנושא: למידה מקוונת.

 

לחצו כאן לעיון בשאילתה.

11.03.20
הכשרת מורים
פדגוגיה מוטת עתיד

 

שאילתה בנושא: פדגוגיה מוטת עתיד

 

לחצו כאן כדי לעיין בשאילתה.

 

05.03.19
הכשרת מורים
מבט היסטורי עולמי על הכשרת מורים ומורים

 

שאילתה בנושא: מבט היסטורי עולמי על הכשרת מורים ומורים.

 

לעיון בשאילתה לחצו כאן.

22.01.19
הכשרת מורים
תואר שני במכללות אקדמיות לחינוך

 

שאילתה בנושא: תואר שני במכללות אקדמיות לחינוך

 

לעיון בשאילתה, לחצו כאן.

19.11.18
הכשרת מורים
קידום הוראה פעילה למרצים באקדמיה

 

שאילתה בנושא קידום הוראה פעילה למרצים באקדמיה.

 

לעיון בשאילתה לחצו כאן.

17.10.18
הכשרת מורים
מורים חונכים

 

מורים חונכים.

 

לחצו כאן לעיון בממצאי השאילתה.

16.09.18
הכשרת מורים
שיתוף פעולה בין אקדמיה לשדה בהכשרת מורים

 

שאילתה בנושא: שיתוף פעולה בין אקדמיה לשדה בהכשרת מורים

 

לחצו כאן לעיון בשאילתה.

11.01.18
הכשרת מורים
שיח מעודד אמון בסטאז'

 

לחצו כאן לעיון בממצאי השאילתה.

03.09.17
הכשרת מורים
לימודי M.Ed.

 

שאילתה בנושא לימודי M.Ed.

 

לעיון בשאילתה לחצו כאן.

02.07.17
הכשרת מורים
תכניות מחוננים

 

שאילתה בנושא תכניות מחוננים.

 

לעיון בשאילתה לחצו כאן.

03.05.17
הכשרת מורים
נוער בסיכון בישראל

 

שאילתה בנושא: נוער בסיכון בישראל.

 

לעיון בקובץ השאילתה לחצו כאן.

01.03.17
הכשרת מורים
הוראת הגמרא

 

שאילתה בנושא הוראת הגמרא.

 

לחצו כאן לעיון בשאילתה.

 

 

04.12.16
הכשרת מורים
הדרכה פדגוגית

 

שאילתה בנושא הדרכה פדגוגית.

 

לעיון בממצאי השאילתה, לחצו כאן.

05.09.16
הכשרת מורים
הכשרת מורים וקשר הורים מורים

 

שאילתה בנושא הכשרת מורים וקשר הורים מורים.

 

לעיון בממצאי השאילתה, לחצו כאן.

04.07.16
הכשרת מורים
השפעת תכנית לימוד בבית ספר על גיבוש זהותם ותפיסותיהם של תלמידים

 

שאילתה בנושא השפעת תכנית לימוד בבית ספר על גיבוש זהותם ותפיסותיהם של תלמידים.

 

לעיון בקובץ השאילתה לחצו כאן.

14.03.16
הכשרת מורים
מטרות הישג בקרב מורים או פרחי הוראה

 

שאילתה בנושא מטרות הישג בקרב מורים או פרחי הוראה.

 

לעיון בשאילתה לחצו כאן.

18.02.16
הכשרת מורים
שלבים בהכשרת מורים

 

שאילתה בנושא שלבים בהכשרת מורים.

 

לעיון בממצאי השאילתה לחצו כאן.

19.01.16
הכשרת מורים
זהות עצמית מקצועית ותפיסת תפקיד של יועצים חינוכים

 

שאילתה בנושא : זהות עצמית מקצועית ותפיסת תפקיד של יועצים חינוכים.

 

לעיון בשאילתה לחצו כאן.

06.12.15
הכשרת מורים
כתיבה אקדמית

 

לפניכם שאילתה בנושא כתיבה אקדמית.

 

לפתיחת קובץ השאילתה, נא לחצו כאן.

31.05.15
הכשרת מורים
ועדות קבלה ללימודים במכללות להכשרת מורים

 

שאילתה בנושא הערכה ומיון במכללות להכשרת מורים.

 

לעיון בשאילתה לחצו כאן.

31.05.15
הכשרת מורים
הדרכה פדגוגית Mentoring

הדרכה פדגוגית Mentoring

לחצו כאן לשאילתה בנושא Mentoring.

31.05.15
הכשרת מורים
מניעים לבחירת מקצוע ההוראה

 

שאילתה בנושא: המניעים לבחירת מקצוע ההוראה.

 

לחצו כאן לעיון בשאילתה.

14.12.14
הכשרת מורים
כנס מקוון באקדמיה

 

כנס הוא מפגש, בן שעות אחדות או ימים מעטים, המוקדש לנושא מסוים. במהלך הכנס ניתנות הרצאות בנושא הכנס, ומתקיימים מפגשים אישיים בין משתתפי הכנס.

 

כנסים אקדמיים נועדו להעברת מידע עדכני, לחשיפת ממצאי מחקר ולמפגש עם עמיתים.

 

כנסים אקדמיים מקוונים מאפשרים יצירת קשר עם עמיתים באמצעות האינטרנט.

 

לחצו כאן לממצאי השאיתה בנושא כנסים אקדמיים מקוונים.

 

 

05.08.14
הכשרת מורים
תפיסות חינוכיות של סטודנטים בעלי לקות למידה.

תפיסות חינוכיות של סטודנטים בעלי לקות למידה. 

 

כיום יש חשיבות רבה להישגים אקדמיים.

סטודטים בעלי לקויות למידה נתקלים בהרב קשיים במהלך הלימודים, אך ישנם סטודנים אשר מגיעים להישגים גבוהים בלימודים האקדמיים ובחייהם האישיים והמקצועיים.

השאילתה שלפניכם עוסקת בנושא סטודנטים בעלי לקויות למידה ובהתמודדותם בדרך לרכישת השכלה גבוהה.

 

לחצו כאן לממצאי השאילתה.

18.02.14
הכשרת מורים
היבטים פסיכולוגיים בעת משבר

שאילתה בנושא: היבטים פסיכולוגיים בעת משבר והגישה לחיים לאחר המשבר.

 

לחצו כאן לקובץ השאילתה.

05.01.14
הכשרת מורים
עמדות ותפיסות מסוגלות של סטודנטיות בגיל הרך ביחס לשילוב הילד המאתגר בגן הרגיל.

 

שאילתה בנושא: עמדות ותפיסות מסוגלות של סטודנטיות בגיל הרך ביחס לשילוב הילד המאתגר בגן הרגיל.

 

לחצו כאן לעיון בשאילתה המלאה.

 

21.02.13
הכשרת מורים
התמחות בחינוך גופני

להלן רשימה ביבליוגרפית בנושאים:

  •  מאפייני המתמחים בחינוך גופני
  •  שנת ההוראה הראשונה של המורה המתחיל לחינוך גופני
  • החששות המלווים את המורה המתחיל לחינוך גופנים

ועוד.

לחצו כאן לעיון בקובץ השאילתה.

22.03.12
הכשרת מורים
קריטריונים להצלחה בהוראה: שיטות מיון סטודנטים להוראה והערכת שיטות מיון אלה.

השאילתה הבאה עוסקת בהערכת יכולת הניבוי של ועדות הקבלה במכללות להכשרת מורים, הקשר בין סף הקבלה, אחוזי ההנשרה וההצלחה בבחינות הבגרות, הראיון ככלי הערכה ומיון במכללות להכשרת מורים, בחינת הבגרות ומבחן הכניסה הפסיכומטרי לאוניברסיטאות כמנבאי סיום תואר ונשירה וכו'.

 

לחצו כאן לעיון בממצאי השאילתה.

29.12.11
הכשרת מורים
מדיניות וחזון בחינוך

לפניכם ממצאי שאילתה בנושא מדיניות וחזון בחינוך, יישום מדיניות: קשיים ופערים, מהי מדיניות נכונה לקידום איכות ההוראה בחינוך בישראל.

לעיון בקובץ ממצאי השאילתה, לחצו כאן.

28.07.11
הכשרת מורים
תפיסת המרצה הטוב

לפניכם שאילתה בנושא: "The good professor as perceived by students":

המרצה הטוב בעיני הסטודנטים.

לחצו כאן לעיון בממצאי השאילתה.

 

25.04.10
הכשרת מורים
סגנונות הדרכה פדגוגית

לפניכם פריטי מידע בנושא סגנונות הדרכה פדגוגית וכן תפיסת תפקיד המדריך הפדגוגי.

לעיון בממצאי השאילתה לחצו כאן.

20.12.09
הכשרת מורים
שוויון הזדמנויות בעבודה ובמשפחה.

לפניכם פריטי מידע בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה ובמשפחה (הורות), הפליית נשים בעבודה ופמיניזם.

לחצו כאן לעיון בשאילתה.

05.08.09
הכשרת מורים
שאילתה בנושא: המורה הטוב

להלן ממצאי השאילתה בנושא: דמות המורה הטוב.

לחצו כאן כדי לקובץ ממצאי השאילתה.

12.07.09
הכשרת מורים
שאילתה בנושא דגמים של מחקר השוואתי.

לפניכם כמה דגמים שונים של מחקר השוואתי כפי שאותרו במפתח המאמרים של אוניברסיטת חיפה. מפתח המאמרים הוא ביבליוגראפי , במרבית המקרים ללא תקצירים.

לחצו כאן לעיון בממצאי השאילתה

20.04.09
הכשרת מורים
התפתחות מקצועית של מורים מתחילים

להלן מקורות מידע בנושא מורים מתחילים בשנת העבודה הראשונה:

  • התפתחות מקצועית של מורים מתחילים
  • תמיכת בית הספר במורים המתחילים

לחצו לפתיחת קובץ השאילתה.

25.02.09
הכשרת מורים
שביעות רצון של מורים

להלן ממצאי שאילתה בנושא שביעות רצון של מורים.

השאילתה מכילה מקורות מידע בעברית ובאנגלית.

לחצו כאן לעיון בשאילתה.

16.11.08
הכשרת מורים
שאילתה בנושא עמדתם של מורים מתחילים בנוגע להכשרתם

לפניכם ממצאי שאילתה בנושא: מה חושבים מורים מתחילים בנוגע להכשרתם.

לחצו כאן לעיון בקובץ השאילתה

07.10.08
הכשרת מורים
איכות הוראה, איכות תכניות בהכשרת מורים ואיכות הממשק בין האקדמיה לארגון האקדמי

לפניכם ממצאים של 3 שאילתות, בנושאים הבאים:

  • איכות הוראה
  • איכות תכניות בהכשרת מורים
  • איכות הממשק בין האקדמיה לארגון האקדמי

לעיון בממצאי השאילתה לחץ כאן.

30.07.08
הכשרת מורים
מחקר מעקב בוגרים של מסלול להכשרת מורים במכללות ובאוניברסיטאות בארץ ובעולם.

לפניכם שאילתה בנושא מחקר מעקב בוגרים של מסלול להכשרת מורים במכללות ובאוניברסיטאות בארץ ובעולם.

על מנת לראות את ממצאי השאילתה, לחץ כאן.

27.07.08
הכשרת מורים
בקרת איכות והערכת תוכניות הכשרה אקדמיות.

להלן פרטים ביבליוגרפיים בנושא בקרת איכות והערכת תוכניות הכשרה אקדמיות.

כל הפריטים המובאים בזאת, הינם תוצרים של מכון מופ"ת.

לחץ כאן כדי לצפייה בשאילתה המלאה

14.04.08
הכשרת מורים
התמחות בהוראה – מבחר מקורות מתוך מאגרי מידע בינלאומיים

ממצאי שאילתה בנושא התמחות בהוראה, מתוך מאגרי מידע בינלאומיים.

לשאילתה המלאה לחץ כאן

17.09.07
הכשרת מורים
דרוש חומר רקע על מערכת החינוך והכשרת המורים באוגנדה

מובאים בזאת פריטים אודות מערכת החינוך של אוגנדה:
היסטוריה, מבנה ופרוייקטים עיקריים בשנים 2003-2005.
כמו כן לפניכם חומר על הכשרת מורים באפריקה, ובפרט באוגנדה: רקע, מוסדות ותכניות הכשרת מורים. 

למסמך המלא ראו קישור:

http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/Uganda.doc
09.09.07
הכשרת מורים
מבוקש מידע בסיסי לצורך היכרות ראשונית, על מערכת החינוך בכלל והכשרת מורים בפרט באיי מאוריציוס.

לפניכם מידע כללי על מערכת החינוך במאוריציוס: פרטים בנושא הכשרת מורים, התארים בחינוך, רשימת קורסים בתכנית להכשרת מורים ומספר התלמידים, הדוח של משרד החינוך במאוריציוס ועוד.
לרשימה המלאה ראו קישור: http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/maur.doc

12.03.06
הכשרת מורים
הכשרת מורים כפרופסיה בפני עצמה

להלן רשימה של 28 פריטים הקשורים בנושא הכשרת מורים כמקצוע העומד בפני עצמו.
לכל הפריטים תקציר ופרטים ביבליוגרפים. רובם מאמרים מתוך כתבי עת, חלקם הרצאות מתוך כנסים וישנם גם ספרים. למסמך המלא ראו הקישור הבא:

 


שאילתות אחרונות טופס שאילתה
   |   
חיפוש במאגר