X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום שישי, ט"ז בניסן תש"פ,
10 באפריל 2020
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-12:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

מאגר שאילתות

שאילתות אחרונות טופס שאילתה
   |   
חיפוש במאגר
09.02.20
התפתחות מקצועית
התפתחות מקצועית באמצעות צילומי שיעורים

 

שאילתה בנושא: התפתחות מקצועית באמצעות צילומי שיעורים.

 

לחצו כאן לעיון בשאילתה.

07.01.20
התפתחות מקצועית
חונכות במקצוע ההוראה

 

שאילתה בנושא: חונכות במקצוע ההוראה.

 

לחצו כאן לעיון בשאילתה.


16.09.18
התפתחות מקצועית
מודלים לפיתוח מקצועי של מורים

 

שאילתה בנושא: מודלים לפיתוח מקצועי של מורים.

 

לחצו כאן לעיון בשאילתה.

12.03.18
התפתחות מקצועית
התפתחות זהות מקצועית של מורים בחינוך המיוחד

 

שאילתה בנושא התפתחות זהות מקצועית של מורים בחינוך המיוחד.

08.02.18
התפתחות מקצועית
הוראה כפרופסיה

 

שאילתה: הוראה כפרופסיה.

 

לעיון בשאילתה, לחצו כאן.

04.12.17
התפתחות מקצועית
תהליכי למידה של מורים

 

לפניכם שאילתה בנושא: תהליכי למידה של מורים.

 

לעיון בממצאי השאילתה, לחצו כאן.

12.11.17
התפתחות מקצועית
תהליכי למידה של מורים

 

שאילתה בנושא תהליכי למידה של מורים.

 

לעיון בממצאי השאילתה לחצו כאן.

02.10.17
התפתחות מקצועית
שיטות התפתחות מקצועית לעובדי הוראה בארץ ובעולם

 

לעיון בממצאי השאילתה בנושא "שיטות התפתחות מקצועית לעובדי הוראה", לחצו כאן.

02.04.17
התפתחות מקצועית
מאפייני קהילות למידה של מורים

 

לפניכם השאילתה: מאפייני קהילות למידה של מורים.

 

לעיון בשאילתה לחצו כאן.

02.04.17
התפתחות מקצועית
מנהלי בתי ספר וקהילות לומדות

 

שאילתה: מנהלי בתי ספר וקהילות לומדות.

 

לעיון בשאילתה לחצו כאן.

05.09.16
התפתחות מקצועית
התפתחות מקצועית בתוך בית הספר

 

שאילתה בנושא התפתחות מקצועית בתוך בית הספר.

 

לעיון בממצאי השאילתה, לחצו כאן.

18.02.16
התפתחות מקצועית
וותק בהוראה

 

שאילתה בנושא וותק בהוראה.

 

לחצו כאן לעיון בקובץ השאילתה.

31.05.15
התפתחות מקצועית
פיתוח מקצועי של מורים

 

להלן שאילתה בנושא פיתוח מקצועי של מורים.

 

בין הנושאים:

  • מנהיגות לפיתוח מקצועי
  • גמישות פדגוגית
  • קהילות מקצועיות לומדות
  • הקשר בין השתלמויות מקצועיות לשינויים בהוראה/בבית הספר
  • קשר בין מדיניות חינוכית וביצוע בשטח
  • הכנסת/הטמעת שינויים למערכות חינוך

 

לעיון בשאילתה לחצו כאן.

14.04.15
התפתחות מקצועית
הגורמים המשפיעים על בחירה מקצועית בקרב סטודנטים יהודים וערבים

 

שאילתה בנושא:

הגורמים המשפיעים על בחירה מקצועית בקרב סטודנטים יהודים וערבים

לעיון בשאילתה לחצו כאן.

10.02.15
התפתחות מקצועית
פיתוח מקצועי של מורים

 

השאילתה מכילה מקורות מידע בעברית ובנגלית בנושאים הבאים:

 

מנהיגות לפיתוח מקצועי

 

גמישות פדגוגית

 

קהילות מקצועיות לומדות

 

הקשר בין השתלמויות מקצועיות לשינויים בהוראה/בבית הספר קשר בין מדיניות חינוכית וביצוע בשטח

 

הכנסת/הטמעת שינויים למערכות חינוך

 

לעיון בשאילתה לחצו כאן.

02.06.14
התפתחות מקצועית
מפקחי בתי ספר

השאילתה עוסקת במפקחי בתי ספר.

 

לעיון בקובץ השאילתה נא לחצו כאן.

18.02.14
התפתחות מקצועית
משוב עמיתים

שאילתה בנושא: הקשר בין משוב עמיתים - Peer Feedback - לבין תיאוריית מיקוד מטרות הויסות - regulatory focus.

 

לחצו כאן לעיון בממצאי השאילתה.

09.01.12
התפתחות מקצועית
מצויינות אקדמית המשלבת מחוייבות חברתית

להלן רשימת פריטי מידע אשר עוסקים במצויינות אקדמית המשולבת במחוייבות חברתית.

 

לעיון בממצאי השאילתה.

 

03.04.11
התפתחות מקצועית
למידת עמיתים בהתפתחות מקצועית

לפניכם ממצאי שאילתה בנושא למידת עמיתי בהתפתחות מקצועית.

לחצו כאן לפתיחת קובץ השאילתה.

 

 

05.08.09
התפתחות מקצועית
שאילתה בנושא: המורה האוטונומי

לפניכם פרטים בבליוגרפיים של מאמרים בנושא: אוטונומיה אקדמית של מורים.

לחצו כאן לעיון בממצאי השאילתה.

22.02.09
התפתחות מקצועית
מוטיבציה של מורים.

לפניכם ממצאי שאילתה בנושא מוטיבציה של מורים.

ממצאי השאילתה אותרו מתוך: מאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר, פורטל מס"ע, מפתח חיפה, מאגר סאלד, ERIC, EBSCO.

לחצו כאן לעיון בממצאי השאילתה.

12.11.08
התפתחות מקצועית
שאילתה בנושא התפתחות מקצועית של מורי מורים.

להלן רשימה ביבליוגרפית בנושא התפתחות מקצועית של מורי מורים מתוך מאגרי מידע בינלאומיים ומקומיים.

לעיון בקובץ השאילתה לחץ כאן.

07.10.08
התפתחות מקצועית
שאילתה בנושא תפיסת תפקיד של מורים

לפניכם מספר פריטים ביבליוגרפיים בנושא תפיסת תפקיד של מורים.

לחץ כאן כדי לראות את הפריטים.

07.08.08
התפתחות מקצועית
שאילתה בנושא זהות מקצועית

להלן שאילתה בנושא זהות מקצועית אצל מורים.

מובאים בזאת פרטים ביבליוגרפיים של מאמרים ומחקרים בעברית ובאנגלית בנושא זהות מקצועית ומסוגלות עצמית.

 

לחצו כאן לעיון בקובץ השאילתה.

 

 

05.06.08
התפתחות מקצועית
ידע המורה, זהות מקצועית והתפתחות מקצועית

להלן ממצאי שאילתה בנושאים: ידע המורה, זהות מקצועית והתפתחות מקצועית.  

הממצאים נאספו ממאגרי מידע בינלאומיים ומקומיים.

לצפייה בקובץ השאילתה, לחץ כאן.

 

16.04.08
התפתחות מקצועית
קהילות לומדים

מובאת בפניכם אסופת מקורות מידע בנושא קהילות לומדים.

 

לחץ כאן לקובץ המקורות המלא

17.02.08
התפתחות מקצועית
התפתחות מקצועית של מורים

להלן ממצאי השאילתה בנושא התפתחות מקצועית של מורים.

הממצאים עוסקים בהוראה כפרופסיה, זהות מקצועית, התמחות, תפיסת תפקיד, הכשרה תוך-תפקידית.

לשאילתה המלאה לחץ כאן: 

http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/development5.doc

28.01.08
התפתחות מקצועית
רפלקציה בהוראה

בקשה לשאילתה בנושא רפלקציה בהוראה.

להלן מאמרים בנושא מתוך מאגר Eric מתוך מאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר באתר מרכז המידע הבין-מכללתי של מכון מופ"ת.

לשאילתה המלאה:  

http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/reflection1.pdf

17.10.07
התפתחות מקצועית
זהות מקצועית של מורים ומקומה בהכשרה להוראה

לפניכם רשימת פרטים ביבליוגרפיים של מאמרים בנושא זהות מקצועית של מורים ומקומה בהכשרה להוראה.

לרשימה המלאה ראו קישור:

http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/identity.doc

15.03.06
התפתחות מקצועית
השתלמויות מורים בעולם והתפתחות מקצועית

לפניכם פרטים ביבליוגרפיים של אחד-עשר מאמרים בנושא שנמצאו בחיפוש במאגר המידע Highbeam research, ביניהם גם כאלה המתייחסים למדינות כגון קוריאה ודנמרק. יצויין כי שני המאמרים הראשונים נחשבים למאמרים הכי חשובים בתחום ונכתבו על ידי חוקרות מובילות: פרופ' לינדה דארלינג-האמונד ופרופ' אן ליברמן. לרשימה המלאה ראו קישור:

http://infocenter.macam.ac.il/content/Queries/development.doc

 


שאילתות אחרונות טופס שאילתה
   |   
חיפוש במאגר