X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום ראשון, ד' בתמוז תשפ"ב,
3 ביולי 2022
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במוסדות המכשירים מורים בלבד.
השירות במרכז הידע האקדמי יינתן באופן מקוון בלבד. אין קבלת קהל.