X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום רביעי, ט' בכסלו תשפ"א,
25 בנובמבר 2020
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
בהתאם להנחיות, לא תהיה קבלת קהל. נשמח לתת שירותי מידע מרחוק: