X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום חמישי, ח' בניסן תשפ"ג,
30 במרץ 2023
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במוסדות המכשירים מורים בלבד.
השירות במרכז הידע האקדמי יינתן באופן מקוון בלבד. אין קבלת קהל.