X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום שני, כ"ב באייר תשפ"ב,
23 במאי 2022
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במוסדות המכשירים מורים בלבד.
השירות במרכז הידע האקדמי יינתן באופן מקוון בלבד. אין קבלת קהל.