X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום שני, ט"ו בתשרי תש"פ,
14 באוקטובר 2019
מרכז המידע יהיה סגור בין התאריכים 13-22 באוקטובר לרגל חופשה מרוכזת
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-12:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים