X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום ראשון, כ"ד באב תשע"ט,
25 באוגוסט 2019
מרכז המידע יהיה סגור בין התאריכים: 18-23 באוגוסט לרגל חופשה מרוכזת
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-12:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים