X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום חמישי, י"ד בכסלו תש"פ,
12 בדצמבר 2019
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח
בימים ב', ג', ד', ה'
בשעות 16:00-08:30
ביום א'
בשעות 16:00-12:00

טלפון: 03-6901450
לפרטים נוספים