X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום ראשון, כ"ז בסיון תשפ"ב,
26 ביוני 2022
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במוסדות המכשירים מורים בלבד.
השירות במרכז הידע האקדמי יינתן באופן מקוון בלבד. אין קבלת קהל.