X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום שלישי, ו' בשבט תשפ"א,
19 בינואר 2021
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
בהתאם להנחיות, לא תהיה קבלת קהל. נשמח לתת שירותי מידע מרחוק: