X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום שני, י"ד בתשרי תשפ"ב,
20 בספטמבר 2021
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
בהתאם להנחיות, לא תהיה קבלת קהל. נשמח לתת שירותי מידע מרחוק: