X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום שישי, ט"ו באב תשפ"ב,
12 באוגוסט 2022
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במוסדות המכשירים מורים בלבד.
השירות במרכז הידע האקדמי יינתן באופן מקוון בלבד. אין קבלת קהל.