X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום ראשון, י' בכסלו תשפ"ג,
4 בדצמבר 2022
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במוסדות המכשירים מורים בלבד.
השירות במרכז הידע האקדמי יינתן באופן מקוון בלבד. אין קבלת קהל.