X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום חמישי, כ"ה בשבט תשפ"ב,
27 בינואר 2022
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במוסדות המכשירים מורים בלבד.
השירות במרכז הידע האקדמי יינתן באופן מקוון בלבד. אין קבלת קהל.