X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום שישי, ה' בתשרי תשפ"ג,
30 בספטמבר 2022
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במוסדות המכשירים מורים בלבד.
השירות במרכז הידע האקדמי יינתן באופן מקוון בלבד. אין קבלת קהל.

לקט מאמרים תקופתי

לעדכון חודשי הקלידו כתובת דואל הרשם

צוות מרכז הידע האקדמי


מפתחי האתר

תכנות ו-HTML
דזמונד ביזלי

עיצוב גרפי
אמיל שנקרמן

אודות מרכז הידע האקדמי

מרכז הידע האקדמי במכון מופ"ת מספק שירותי מידע בתחומי הכשרת מורים, הוראה וחינוך. השירות במרכז הידע האקדמי ניתן לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
ייגבה תשלום עבור צילומים, דמי משלוח והזמנת מאמרים חיצוניים.
חדר העיון של מרכז הידע האקדמי פתוח לקהל
בימים ב', ג', ד', ה' בשעות 16:00-08:30
ביום א' בשעות 16:00-12:00
טלפון לקבלת מידע וייעוץ: 03-6901450 פקס: 03-6988611.
דואר אלקטרוני: meyda@macam.ac.il
כתובת: רח' שושנה פרסיץ 15, תל אביב.


שירותי המידע הניתנים במרכז הידע האקדמי:

מאגרי מרכז הידע האקדמי

מאגר הוראה ומחקר:
גישה לאוסף ייחודי של דו"חות מחקר, עבודות דוקטורט ועבודות גמר לתואר שני בתחום הכשרת מורים והוראה, כתבי עת אקדמיים בתחום החינוך, מאמרים וספרים המשקפים מתודולוגיות חדשות ועדכניות בחינוך.
מאגר כלי מחקר:
מאגר ייחודי הכולל שאלונים, תצפיות וכלי מחקר נוספים בתחום החינוך והכשרת המורים, שנאספו מתוך דו"חות מחקר ועבודות לתארים שני ושלישי.
מאגר שאילתות:
מאגר ובו ריכוז השאילתות האחרונות אשר צוות מרכז הידע האקדמי ביצע. השאילתות מכילות פריטי מידע בתחום הכשרת מורים על פי צורכיהם של מורי המורים. חיפושי המידע מתבצעים במאגרי המידע של מכון מופ"ת ובמאגרי מידע חיצוניים.

מאגרי מידע חיצוניים

גישה למאגרי מידע ייחודיים בחינוך, בעברית ובאנגלית.

מאגר כנסים ואירועים

מידע ופרטים על כנסים וימי עיון בנושא חינוך בארץ ובעולם.

הדרכות

הדרכות אישיות: למגיעים למרכז הידע האקדמי ניתנים הדרכה וסיוע אישי לחיפוש במאגרי המידע. הדרכות קבוצתיות: ניתנות הדרכות קבוצתיות שונות, שנושאן הכרת מרכז הידע האקדמי ומשאביו.

חיפושי מידע

המידענים במרכז הידע האקדמי מבצעים חיפושי מידע בנושאים שונים על פי הזמנה. החיפושים מתבצעים במגוון מאגרי מידע, וכן במקורות שונים באינטרנט. אפשרויות ביצוע ההזמנה: באמצעות טופס השאילתה באתר המרכז, ביקור במרכז הידע האקדמי, באמצעות דואר אלקטרוני, באמצעות פקס ובאמצעות דואר רגיל.