X
סגירה
מכון מופ"ת דף הבית
יום רביעי, י' בשבט תשפ"ג,
1 בפברואר 2023
שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במוסדות המכשירים מורים בלבד.
השירות במרכז הידע האקדמי יינתן באופן מקוון בלבד. אין קבלת קהל.